5.487 αιτήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο

Έκλεισε η εξαγορά της Εθνικής από την AstroBank
November 26, 2019
Τι συμφέρει: ενοίκιο ή δόση δανείου για διαμέρισμα
December 3, 2019
Show all

5.487 αιτήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο

Πρωτοφανής επιτυχία για τη διεθνή κοινότητα στη χρήση νέων προτύπων διαφάνειας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δέκα χρόνια μετά που η G20 κήρυξε το τέλος του τραπεζικού απορρήτου, 158 κράτη εξ αυτών και η Κύπρος έχουν εφαρμόσει ισχυρά πρότυπα με αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλος όγκος ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του συστήματος Κοινών Προτύπων Αναφοράς (Common Reporting Standards – CRS) του ΟΟΣΑ.

Η συμφωνία εξαγοράς της ΕΤΕ Κύπρου τηρεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες.

Με τις χιλιάδες διμερείς συμφωνίες για ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν υπογραφεί την τελευταία δεκαετία, πέραν των 250.000 αιτήσεων έχουν υποβληθεί για ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης για την 10η επέτειο του Global Forum, το 2018 γύρω στις 100 χώρες αντάλλαξαν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονταν με 47 εκατομμύρια χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, καλύπτοντας συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους $4,9 τρισεκατομμύρια. Μέσω της εφαρμογής του CRS έχουν συγκεντρωθεί επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα €100 δισ. από το 2009.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Κύπρος έλαβε 241 αιτήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών το 2009, ενώ για την περίοδο 2010-2018 έλαβε 5.487 αιτήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο. Παράλληλα η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως “largely compliant” σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προτύπων EOIR (Exchange of Information on Request) και AEOI (Automatic Exchange of Information).

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών που κατευθύνεται από το Παγκόσμιο Φόρουμ συνδέεται με την παγκόσμια μείωση των τραπεζικών καταθέσεων σε διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα (IFC) κατά 24% (410 δισεκατομμύρια δολάρια) μεταξύ 2008 και 2019. Ο ΑΕΟΙ το 2017 και το 2018 συνδέεται με μια μέση μείωση των τραπεζικών καταθέσεων της IFC που ανήκουν σε μη κατοίκους της IFC κατά 22%.

Σχεδόν σε όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ έχει καταργηθεί το τραπεζικό απόρρητο για φορολογικούς σκοπούς, με σχεδόν 70 μέλη να έχουν αλλάξει τη νομοθεσία τους από το 2009. Από το 2017, τα μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη διαφάνεια των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων, επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκρύψουν την κυριότητα και να αποφύγουν τον φόρο.

Camera Icon

  +2

Η συμφωνία εξαγοράς της ΕΤΕ Κύπρου τηρεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες.

Μεταξύ Astrobank και Εθνικής Τράπεζας είχε επιτευχθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο καταρχήν συμφωνία, ωστόσο, είχαν παραμείνει κάποια νομικά σημεία επί του τελικού μνημονίου της συμφωνίας τα οποία έχρηζαν περαιτέρω ερμηνείας κάτι το οποίο ξεκαθάρισαν οι νομικοί σύμβουλοι των δύο μερών.

Λεπτομέρειες για το τίμημα της πώλησης της ΕΤΕ Κύπρου θα δοθούν μέσω της κοινής  ανακοίνωσης που θα εκδώσουν οι δύο τράπεζες.

Καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας έπαιξε η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Κύπρου να απαλλάξει από τον ισολογισμό της μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου προβληματικών και επιχειρηματικών δανείων καθώς και δάνεια λιανικής συνολικού ύψους €400 εκ.

Η Astrobank είχε θέσει εξ υπαρχής ως όρο προς την Εθνική να απαλλαγεί από τα προβληματικά της δάνεια για να υπάρξει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (NPL ratio) της Εθνικής τράπεζας μετά την πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου,το οποίο αγόρασε η APS, μειώθηκε από 62% το 2017 σε 12% το 2018.

Η APS είναι η πλατφόρμα διαχείρισης μεγάλου μέρους κόκκινων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας.

Η διαδικασία πώλησης της ΕΤΕ Κύπρου, που ακολουθεί την εξαγορά πριν περίπου ένα χρόνο της Universal Savings Bank (USB) έγινε από την CreditSuisse.

Η USB διέθετε συνολικά περιουσιακά στοιχεία €687 εκ., συνολικά δάνεια €325 εκ. και καταθέσεις πελατών €603 εκ.

Βασικοί μέτοχοι της USB ήταν οι σημερινοί ιδιοκτήτες της AstroBank. Πρόκειται για την οικογένεια Sehnaoui από το Λίβανο.

Με την επικείμενη εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου, θα προστεθούν στο μισθολόγιο της άλλοι περίπου 220 υπάλληλοι που θα προέλθουν από την Εθνική.

Από την εξαγορά της USB είχαν προστεθεί στο εργατικό δυναμικό της τράπεζας 237 υπάλληλοι.

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη ελλαδική τράπεζα που δραστηριοποιήθηκε στο νησί. Έχει παρουσία στην Κύπρο από το 1910, και διαθέτει παγκύπρια 10 υποκαταστήματα.

Η AstroBank διαθέτει σήμερα 16 καταστήματα.

Το συνολικό ενεργητικό της ΕΤΕ Κύπρου είναι περίπου στα €800 εκ. Τα υπόλοιπα δανείων ανέρχονται στα €747 εκ. και οι καταθέσεις στα €572 εκ.

Πηγή: inbusinessnews.reporter.com.cy