Δεν θα μετρά μόνο το 2018 για ανεργιακό – Μπαίνει κατώτατο όριο

Παίρνουν αναστολή οι εξώσεις λόγω μη καταβολής ενοικίου
March 26, 2020
Ποιοι θα πάρουν τα €360 του νέου επιδόματος – Οι προϋποθέσεις
May 4, 2020
Show all

Δεν θα μετρά μόνο το 2018 για ανεργιακό – Μπαίνει κατώτατο όριο

Έκανε αλλαγές η Ζέτα στα ποσά για ανεργιακό/επιδόματα – Αναλυτικά τι αλλάζει, ποιους αφορά και ποια άτομα προστίθενται

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των εργαζομένων για αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοίνωσε σήμερα (21/4) η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Όπως είπε, «στα πλαίσια της διαρκούς αναθεώρησης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης λόγω της πανδημίας και την δεδηλωμένη βούληση της Κυβέρνησης και του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, να σταθεί αλληλέγγυα δίπλα στους εργαζόμενους και μετά από αξιολόγηση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των στατιστικών δεδομένων που έχουν προκύψει από την καταβολή των ειδικών επιδομάτων για την περίοδο 16 Μαρτίου μέχρι και τις 12 Απριλίου, διαπιστώθηκε ότι σε αριθμό εργαζομένων, λόγω και των χαμηλών ασφαλιστέων αποδοχών, οι οποίες ήταν δηλωμένες στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έλαβαν χαμηλό ποσό επιδόματος με βάση τη μέθοδο την οποία παγίως υπολογίζονταν τα ανεργιακά επιδόματα, βάσει και της νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

Για τους πιο πάνω λόγους και με γνώμονα την στήριξη όσων περισσότερων εργαζομένων έχουν σήμερα βρεθεί εκτός εργασίας ή εκτός πλήρους εργασίας, συνέχισε η κα Αιμιλιανίδου, προχωρούμε σε μία σειρά επιπρόσθετων μέτρων στήριξης των εργαζομένων ως ακολούθως:

1/ Για σκοπούς καταβολής του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και του επιδόματος ασθενείας θα λαμβάνεται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές του έτους 2018 αλλά επιπρόσθετα θα γίνεται και σύγκριση με βάση τον δηλωμένο μισθό του Ιανουαρίου 2020, έτσι ώστε να καταβάλλεται ως ειδικό ανεργιακό επίδομα ή ως επίδομα ασθενείας το υψηλότερο ποσό που προκύπτει από την πιο πάνω σύγκριση και λαμβάνοντας υπόψην το 60% του επιδόματος και για τους δύο υπολογισμούς.

2/ Θα εφαρμοστεί ειδικό σχέδιο για τους εργαζομένους που για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο ή και τον Μάρτιο του 2020, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα τους δηλώσει ο εργοδότης τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τόνισε, δεν υπήρχαν στοιχεία στις Κοινωνικές Ασφαλισεις για εργαζομένους οι οποίοι άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Εάν δηλωθούν από τους εργοδότες τους, συνέχισε, τότε θα λάβουν κι εκείνοι το ειδικό ανεργιακό επίδομα.

3/ Να εφαρμοστεί ένα κατώτατο όριο το οποίο θα λαμβάνεται ως ειδικό ανεργιακό επίδομα ή ως ειδικό επίδομα ασθενείας. Ο στόχος, είπε, είναι να μπορέσουμε και για εκείνους τους εργαζόμενους που ήταν χαμηλές οι ασφαλιστέες αποδοχές ή μισθοί όπως είχαν δηλωθεί, να λαμβάνουν τουλάχιστον ένα ποσό το οποίο θα διασφαλίζει κάποιες ανάγκες τους οι οποίες υπάρχουν τώρα με την κρίση της πανδημίας.

4/ Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την εξακρίβωση των τραπεζικών λογαριασμών με την υποβολή και των αντιγράφων βεβαίωσης στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό, υπογράμμισε η κα Αιμιλιανίδου, έχει ήδη υλοποιηθεί.

5/ Την ένταξη προσώπων άνω των 65 που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη αλλά συνεχίζουν να εργάζονται. Είναι μία κατηγορία, εξήγησε, άλλων εργαζομένων, οι οποίοι παρόλο του ότι έκλεισαν τα 65 χρόνια δεν μπορούν να λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη με βάση τον νόμο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είπε, θα παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα ή το ειδικό επίδομα ασθενείας.

6/ Μετά τον εντοπισμό αρκετών λαθών στις αιτήσεις λόγω λανθασμένων στοιχείων που έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένα του αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τώρα και στο εξής δεν θα γίνεται αποδεκτή η αίτηση στην οποία υπάρχει λανθασμένος αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, ούτως ώστε να γίνει κατορθωτή η ταυτοποίηση των προσώπων με τον ορθό αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων.

7/ Να ενταχθούν στα σχέδια νέες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας που είχαν εξαιρεθεί και αυτό θα γίνει από τις 13 Απριλίου μέχρι και τις 12 Ιουνίου όπου θα ισχύουν αυτά τα Σχέδια. 

8/ Να επιχορηγούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν είναι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές μέτοχοι, για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζομένους και στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, σε όσους έχουν ολοκληρώσει τα κανονικά ανεργιακά επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα μπορούν να ενταχθούν στα ειδικά σχέδια για να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα για την περίοδο 13 Απριλίου έως 12 Ιουνίου.

Θα γίνουν, επεσήμανε η κα Αιμιλιανίδου, συμπληρωματικές πληρωμές για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις όπου το ανεργιακό επίδομα, όπως είχε υπολογισθεί για το 2018 και θα ξαναυπολογισθεί με βάση τον μισθό του 2020, εάν είναι μεγαλύτερο ποσό που δικαιούνται θα λάβουν συμπληρωματική πληρωμή του επιδόματος.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, όσοι έχουν λάβει κάποια χαμηλά ποσά λόγω χαμηλών ασφαλιστέων αποδοχών θα λάβουν συμπλήρωμα με βάση το κατώτατο όριο το οποίο θα ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την κα Αιμιλιανίδου, «οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και θα συνεχίσουν να ισχύουν για την περίοδο μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 και με περεταίρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργοδοτουμένων μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020, χωρίς να θεωρηθούν ως προηγούμενο για την καταβολή των συνήθων ανεργιακών επιδομάτων μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου».

«Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα οποιαδήποτε δικαιώματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιαδήποτε επιδόματα παρέχονται σε συνθήκες μη έκτακτων καταστάσεων, όπως και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπολογίζονται με βάση τους μισθούς οι οποίοι δηλώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία οι δηλωθέντες μισθοί, οι οποίοι θα διασφαλίζουν και την αξιοπρεπή διαβίωση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων», ξεκαθάρισε.

Σημειώνεται πως, τα πιο πάνω μέτρα θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη 23/4/2020 για έγκριση. 

Τέλος η κα Αιμιλιανίδου κάλεσε όλους τους εργοδότες όπως καταθέσουν τις καταστάσεις αποδοχών για τους εργαζόμενούς τους τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο 2020.

ΠΗΓΗ : https://www.brief.com.cy